NEWS

2022

 

15/1-29/1 utställning på Kungsängens konsthall i Upplands Bro

Etablera konstklubben BKK/UKK för UB Konst i Upplands Bro

2021

Oktober 2021 - juni 2022 Den Barnkonventionella lekplatsen i Barnonbackarna, Örebro. Men Konstfrämjandet i Bergslagen och Örebro Kommun parkenheten. 

Juli-Augusti En konsthall i skogens kant (Skogen mellan oss) i Norberg med verket Pinnverket/BKK tillsammans med Klas Olsson och Wichanan Mimu Glunrawd 

Funder of the art association Upplands Bro Konst (UB Konst)

2020

 

Art Director for Konstfrämjandet Västmanland, together with Jens Strandberg

 

12 September– 8 November 2020 WE ARE HERE, Örebro konsthall Jenny Berntsson, Ruben Wätte, Jelena Rundqvist

2019-2021 Project leader for BEYOND VERBAL, for KFT (Konstföreningen Torget) and the preschool Torget

 

2019-2020 Public Art Assignment "Artistic design, 2 play environments ", Statens Konstråd/Parkförvaltningen, Örebro kommun/Örebro Konsthall