Pinnverket (BKK/UKK)

PINNVERKET (BKK/UKK) producerades inom ramen för En konsthall i skogens kant/Skogen mellan oss, ett interregionalt konstprojekt i Konstfrämjandets regi under sommaren 2021, i Norberg; www.skogenmellanoss.se

Involverade i PINNVERKET (BKK):

 

Jenny Berntsson - konstnär, projektledare, konceptutveckling

Klas Olsson - konceptutveckling, improvisationsteater

Wichanan Mimu Glunrawd - konstpedagog och projektkoordinator

Malin Anclair - dans och koreografi

Erika Hallström - producent, filmare, skapar film utifrån verket

Love Ojinen - fotograf/filmare

+ barn och vuxna  från Norberg med omnejd

 

Under en promenad i området kring den gamla sågen och NOK-stugan i Nordansjö i Norberg hittades en bortglömd betongbyggnad, utan tak och egentlig ingång, övervuxen av naturen. De gråa väggarna skapar ett rum mitt inne i skogsdungen – ett utrymme för konst? En konsthall i skogens kant? 

 

Konstverket Pinnverket är den platsen och den grå betongbyggnaden och dess innehåll, som genom barns och vuxnas närvaro befinner sig i en ständig förändring. Konstverket är en skog, en plats, pinnar, små konstverk, workshops, filminspelning, improvisationsteater och avslutades med en performance; Barnens Skogstorg. Verket är en installation i ständig rörelse, inramad av platsen och dess aktiviteter.  

 

Det finns en massa slypinnar i den omkringliggande skogen som ingen vill ha eller helst inte ens ta hand om. Ett material som börjar leva i handen på den som bär det. Pinnarna blir startpunkter för berättelser. I vår historieskrivning bär pinnarna en övergripande 

berättelse som vapen, som en grogrund för människans överlevnad; “So long as culture was explained as originating from and elaborating upon the use of long, hard objects for sticking, bashing, and killing, I never thought that I had, or wanted, and particular share on it” (från The Carrier Bag Theory of Fiction av Ursula le Guin 1986Ursula le Guin 1986), men med pinnen i handen ser vi snabbt att det finns fler berättelser gömda inne i det långsmala objektet, en resurs som i Pinnverket vill bli använd iallafall en gång till istället för att långsamt ligga och förmultna eller snabbt brännas upp.

 

Pinnverket blev uppbyggt genom en workshopserie som sträckte sig över sommaren,  (BKK/UKK). Verket som växte fram blev snabbt en bild  över betongbyggnaden som trädde fram likt en symbol för systemet och organisationen, där idén om en konsthall och konstverket försökte ta form - men inte ville. Istället blev den omkringliggande skogsdungen platsen för de konstverk och det kreativa flöde som uppstod på plats. Det intressantaste skapandet och de friaste tankarna händer där, utanför det styrda och förväntade.

För mer information: http://skogenmellanoss.se/program/pinnverket-bkk/