Sandcity Round II

Sandcity Round II is a ten year old projcet: SANDCITY, that came to life again by the project : "Man and Biosphere"

"Man and Biosphere" is an interdisciplinary, site specific project initiated by Caroline Mårtensson in cooperation with Kristianstads Konsthall, Naturum Vattenriket and and artists Nils Magnus Sköld, Terje Östling, Malin Lobell and. Public start-up May 18, 2018, program during summer and exhibition Oktober 2018 - Janury 2019. A part of the projcet was a 2 days long hike, where one of the stop was Gropahålet, where the preformance and workshop Sandcity Round II took place.

SE only:

Vandring, Utflykt till havet - Vattnet stiger, jorden sjunker

Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?

 

Man and biosphere – prekära situationer, är ett platsspecifikt
tvärvetenskapligt samarbete mellan konst och forskning. Projektet vill lyfta fram och diskutera de komplexa klimatförändringar vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, vilka delvis är belägna under havsnivå. Genom vandringen, som konstnärlig metod, diskuteras problematiken för Kristianstad men också det antropocena perspektivet och människans svårigheter att se bortom vår idévärld. Turen består av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.


För mer information besök Regionmuseets websida: www.regionmuseet.se